Микровентилация


Една от промоциите, която ние от Пи Ен Системс предлагаме за нашите клиенти, защото това е важен елемент в изграждането на дограма без или с минимален конденз, е свързана с безплатно поставяне на микровентилация при поръчка на нова дограма. Сама по себе си микровентилацията представлява най-лесният начин за саморегулираща се вентилация. При проветряване чрез нея се цели само и единствено да се осигури преминаване на въздух през дограмата. 


Крайната цел е да бъде избегната принудителната циркулация на въздуха в помещенията. Самоуправлението пък е в пряка зависимост от силата на външния въздушен поток. Автоматично се затваря метална пластинка, която е монтирана в крилото на дограмата. Това обаче не става винаги, а само в случаите, когато налягането на външния въздушен поток се увеличи над определеното ниво. Фирмата обръща повече внимание на постоянния обмен на въздух през дограмата. Предимствата на обкова за микровентилация се състоят най-вече в недопускането да се образуват влага и конденз, както и невъзможността да проникнат дъждовни капки. Освен това тя е сравнително лесна за поддържане, което не създава допълнителни проблеми за хората. Ние предлагаме само най-доброто за клиентите, защото сме в крак с най-новите и модерни тенденции в сферата на дограмата и държим изключително много на качеството.


Промоциите са валидни за един прозорец - една промоция. 


Поръчай онлайн сега!
eXTReMe Tracker