Стъклопакети


Познатият от миналото метод за остъкляване чрез залепване към прозоречната рамка се дискутира все по-често сред производителите на пвц дограма, като това му придава голяма актуалност. Този метод се характеризира с по-малко разходи, както и с допълнителни предимства пред купувачите. Не на последно място по значимост е и обстоятелството, че чрез него браншът е по-атрактивен и привлекателен. В сравнение с миналото обаче към днешна дата този метод има някои важни промени. Най-съществената от тях се състои в различните материали, от които се произвеждат рамките. Преди години водещо е дървото, докато сега то отстъпва позиции на пвц. Също така в миналото се залага повече на единични стъкла, а сега тенденцията е стъклопакети със съответна система на заливане по канта. Дълготрайността при функционалността на дограмата се гарантира най-вече от пълната съвместимост между всички отделни елементи. Много е важно също така материалите, които служат за залепване и уплътнение, да изпълняват своето предназначение пълноценно в продължение на десетилетия. Поръчай онлайн сега!
Вид на стъклопакета с бяло стъкло Цена
БЯЛО+БЯЛО 4+4 44.00
БЯЛО+БЯЛО+БЯЛО 4+4+4 64.00
БЯЛО+БЯЛО+БЯЛО 5+4+4 71.00
БЯЛО+БЯЛО+БЯЛО 6+4+4 75.00
БЯЛО+БЯЛО 5+4 48.00
БЯЛО+БЯЛО 6+4 51.00
БЯЛО+БЯЛО 5+5 54.00
БЯЛО+БЯЛО 6+6 61.00
БЯЛО+БЯЛО+БЯЛО 4+5+6 78.00
Вид на стъклопакета с нискоемисийно (КА) стъкло
БЯЛО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 4+4 47.00
БЯЛО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 4+4 53.00
БЯЛО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 5+4 57.00
БЯЛО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 6+4 61.00
БЯЛО+БЯЛО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 4+4+4 79.00
БЯЛО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА)+ЗЕЛЕНО 4+4+4 81.00
ЗЕЛЕНО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 4+4 65.00
СИВО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 4+4 65.00
КАФЯВО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 4+4 65.00
СИНЬО+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 4+4 72.00
Д2+НИСКОЕМИСИЙНО (КА) 4+4 59.00
Вид на стъклопакета с орнаментно стъкло
БЯЛО+МАТ 4+4 71.00
БЯЛО+Д2 4+4 49.00
БЯЛО+Д2 БРОНЗЕ 4+4 72.00
БЯЛО+КРИЗЕТ 4+4 59.00
Д2+Д2 4+4 67.00
КРИЗЕТ+КРИЗЕТ 4+4 78.00
БЯЛО+БЯЛО+МАТ 4+4+4 95.00
МАТ+МАТ 4+4 98.00
КРИЗЕТ+МАТ 4+4 91.00
БЯЛО+Д2 МАТ 4+4 103.00
Вид на стъклопакета с цветно стъкло
БЯЛО+ЗЕЛЕНО 4+4 56.00
БЯЛО+СИВО 4+4 56.00
БЯЛО+КАФЯВО 4+4 56.00
КАФЯВО+Д2 4+4 71.00
КАВЯВО+КРИЗЕТ 4+4 73.00
ЗЕЛЕНО+КРИЗЕТ 4+4 73.00
СИВО+КРИЗЕТ 4+4 73.00
КАВЯВО+МАТ 4+4 87.00
ЗЕЛЕНО+МАТ 4+4 87.00
СИВО+МАТ 4+4 87.00
КАВЯВО+ЗЕЛЕНО 4+4 72.00
БЯЛО+СИНЬО 4+4 63.00
БЯЛО+СИНЬО 5+4 71.00
КАВЯВО+БЯЛО+БЯЛО 4+4+4 81.00
ЗЕЛЕНО+БЯЛО+БЯЛО 4+4+4 81.00
СИВО+БЯЛО/БЯЛО 4+4+4 81.00
Вид на стъклопакета с високоенергийно (4 сезона) стъкло
БЯЛО+ВИСОКОЕНЕРГИЙНО (4 СЕЗОНА) 4+4 53.00
БЯЛО+ВИСОКОЕНЕРГИЙНО (4 СЕЗОНА) 5+4 51.00
БЯЛО+ВИСОКОЕНЕРГИЙНО (4 СЕЗОНА) 6+4 71.00
БЯЛО+БЯЛО+ВИСОКОЕНЕРГИЙНО (4 СЕЗОНА) 4+4+4 79.00
Вид на стъклопакета с огледално стъкло
ОГЛЕДАЛО+Д2 4+4 71.00
ОГЛЕДАЛО+ОГЛЕДАЛО 4+4 82.00
ОГЛЕДАЛО+Д2 БРОНЗЕ 4+4 103.00
БЯЛО+ОГЛЕДАЛО 4+4 65.00
ОГЛЕДАЛО+МАТ 4+4 91.00
Допълнително оскъпяване
Стъклопакет над 3.00 кв.м. се оскъпяват с 25%
Стъклопакет с неправилна форма се оскъпяват с 25%
Стъклопакет с овална или кръгла форма се оскъпяват с 35%
Стъклопакетите с по-различна дебелина от 24мм се оскъпяват с 8лв/кв.м.
Стъклопакет с по-малки размери от 0.4 кв.м се изчисляват на 0.4 кв.м
Изрязване на отвор - 28 лв/бр
хелима - 6 лв/л.м.
накрайник, кръст за хелима - 2.50 лв/ бр; слънце - 10.00 лв / бр
Т-образен, У-образен накрайник за хелима - 3.00 лв/бр
Газ аргон - 9 лв/кв


Всички представени цени са без ДДС!


Три са най-важните въпроси, които трябва да бъдат разискани по отношение на стъклопакетите. Първият от тях е защо се залепва, вторият – с какво, а третият – как. Когато се залепи, свойствената твърдост на стъклопакета се пренася върху рамката. Това се отнася в пълна степен и за неговата неподатливост. Рамката и стъклото действат като един общ елемент, от което и системата става по-стабилна в сравнение с нормалните прозоречни системи. Поставянето на армировка в стъклото пък може да бъде избегнато частично, като от огромно значение в случая са големината на прозорците и начинът, по който са произведени. Със залепването също така се постигат много по-добри показатели по отношение на топлоизолацията и защита от шум. Връзката между стъклото и профила осигурява освен всичко друго и по-надеждна защита от евентуално проникване с взлом. Намалените разходи при стъклопакети при ползването на този метод произлизат от икономията на суровини, тъй като профилите са по-тънки. Положително влияние върху обема на производство оказват и автоматизацията на процеса и избягването на определен тип работни операции. По отношение на това как се залепват стъклопакети, това зависи от вида на крилата.
Ако са нормални, залепването се извършва по страничния фалц на крилото в областта на уплътняване. Лепилото трябва да бъде нанесено срещу стъклопакета под уплътнителя. В случай че крилата са специални, залепването се извършва под ръба. Пространството между ръба и основата на крилото пък се запълва със залепваща маса. По отношение на третия дискутиран въпрос – как се залепва и каква техника за лепене се прилага, са познати няколко метода. Първият е на полиуретанова основа, а вторият на силиконова. Съществува и трета опция, която е на акрилатна основа. За тези техники на лепене се дават гаранции за срок от 25 години. При допълнителни гаранционни фактори може да се даде още по-дълъг период на надеждност – до 50 години. Това е например възможно в случаите, когато производителите дадат и лепила. При употребата на тези пособия обаче трябва да се изяснят някои важни детайли, за да се получи по-точна представа относно това как протича процедурата. На първо място се определя къде и с какво да се лепи. Лепилото трябва да бъде едновременно съвместимо със стъклото, материалът за заливане на стъклопакетите по кантовете, както и с профила на крилото – неговият фалц.
При използването на тази технология за лепене е възможно да се проведе разговор с цел получаване на допълнителни инструкции с всички участници в процеса. В това число влизат производителите на дограма, доставчиците на лепило и стъклопакет, както и доставчиците на машинно оборудване и профили. Що се отнася до това дали лепилата са съвместими с материалите, с които влизат в контакт, в този случай също може да се потърси консултация. В нея също участват всички, които имат някаква връзка с процеса по поставяне на стъклопакета. При белите профили без армировка е препоръчително да се спазват някои препоръки, които ще ги предпазят от евентуално похабяване или трайни повреди. Спазването на технически предписания от производителите на профила са на първо място в случая. Допустимото тегло на стъклопакета в никакъв случай не бива да надвишава 80 кг, а широчината на крилото трябва да бъде най-много 120 см.
Неговата височина пък трябва да е най-много 210 см, а площта на крила от бели профили без армировка трябва да е 2.5 м. Много важно условие за всички, които употребяват лепилата е това, че необходимата фуга за полагане на лепилото заедно с неговото количество зависят пряко от теглото на стъклото и на крилото. Те непременно трябва да бъдат съгласувани с доставчика на лепило. От своя страна технологията на залепване осигурява добра и надеждна здравина на връзката. От тази система не могат да се поемат, нито отведат натоварвания от налягане и всмукване, предизвикани от вятър. Поради тази причина се налага обковът да бъде застопорен или с допълнително усилване. Двукрилите прозорци с летящ делител пък задължително трябва да се армират в средата. В повечето случаи, когато стъклопакетът се счупи, обикновено се стига до смяна на цялото крило. Съществува обаче и възможност, която позволява изрязване на слепката и отделяне на стъклата. Това обаче е твърде неоправдано решение, особено с оглед на разходи, време и транспорт.
В случая става въпрос за високо технологично оборудване, където дневно се произвеждат стотици хиляди прозорци. Възможността даден стъклопакет да бъде заменен съществува по-скоро в сферата на теорията и е изпълнима при залепване по фалца на крилото. Не на последно място стои въпросът с определянето на сигурна методология, която да изпълнява ролята на гарант за качеството. Тя трябва да бъде документирана, да се приложи в действие и да се спазва според точно определен план за изпитания и контрол. Изборът на качествен и надежден стъклопакет изобщо не е лесна за изпълнение задача. Също така той играе огромно значение за цялостния комфорт в дома и трябва да се вписва перфектно с избрания модел дограма. Евентуалното негово счупване води до сериозни неприятности, свързани с пълната подмяна, което практически означава, че са необходими допълнителни финансови средства. Затова е повече от препоръчително да се търсят услугите и съветите на специалисти, които с оглед на своя опит и квалификация сами да бъдат гаранция при купуването на определен продукт. Ако те гарантират надеждност в продължение на внушителен период от време, какъвто са например 20 или 25 години, това със сигурност не е подвеждащ трик.


Най-четено
  • Монтаж на  пвц дограма

    Много фирми извършват монтаж на пвц дограма, което е добре за всички клиенти. Преди години предлага...

  • Алуминиева или пвц дограма

    Изборът на подходяща дограма за дома или офиса несъмнено е труден, защото е необходимо тя да се вп...

  • Ремонт на ПВЦ дограма

    Нитеа е фирма, която освен многобройните услуги предлага и ремонт на пвц дограма. Понякога вашата П...

Къде се намираме

Поради невъзможността да обработим всички телефонни запитвания компетеннтно, се налага да помолим нашите клиенти: Моля, използвайте контактната форма! Ние ще се свържем с вас възможно най-бързо!