Стоманени конструкции


Стоманени конструкции често служат като заместители на стоманобетона при проектирането и строежа на новите сгради. Сред основните предимства на този вид конструкции е възможност за постигане на големи отвори на помещенията при нисък разход на строителни материали. При строежа на различни стопански и търговски сгради стоманата е предпочитан материал. Това се дължи на факта, че дори и при тях се изисква максимална просторност на помещенията. Неща като достатъчна висота и улеснен достъп също са сред основните изисквания. Такива сгради са например многобройните складове и магазини. При този вид конструкции се изисква по-честото разположение на колоните, което пък ограничава отворите в сградата. Увеличаването на размера на колоните води до губене на ценно място в помещенията.  Преразход и оскъпяване на сградата възникват поради увеличението на дебелината на плочите и армировката в тях. Тъй като колоните при конструкции от стомана са по-малки, в този случай те имат предимство. Те могат да се разположат свободно през значително големи разстояния.

Поръчай онлайн сега!
Метална дограма
С метална дограма в дома може да се осигури перфектна топлоизолация и подходяща стайна температура в помещенията през ...
Изработка на метални конструкции
От друга страна изработка на метални конструкции върху по-евтин парцел позволява разгръщането на по-мащабна дейност в ...
В сравнение със стоманобетонните, сградите със стоманени конструкции се реализират многократно по-бързо. Това става, защото металните елементи изготвят предварително и поставят непосредствено на строителната площадка. При това не се налага изчакване на определен период от време. Това се постига чрез предварителното разчленяване на елементите, които бързо и лесно се монтират на място с употребата на съединителни средства. Към тях се числят разнообразните болтове и заварки. Стоманобетонните конструкции изискват отделянето на значителна част от време, необходимо при направата на камофлажните форми и армировката. Изчакването на бетона до достигане на необходимата якост също е свързано с продължително изчакване. На етажно ниво са нужни най-малко четири седмици, което води до значително забавяне на темповете на строежа. Изпълнените с конструкции от стомана са многократно по-леки в сравнение с масивните конструкции на сградите от стоманобетон. При изпълнението на фундаментите това спестява значителни разходи, където при сгради с метален скелет основите са единични стъпки с обвързващи ивици. Стоманобетонните конструкции също така изискват големи размери на основите – често за по-лесно изпълнение се прибягва и до фундаментална плоча. В този случай изкопните работи се оскъпяват, като това важи и за влагането на големи количества армировка и бетон.

При направата на покриви на сгради с големи разпределения на последния етаж също се предпочитат стоманени конструкции. По този начин се избягва направата на дървена чатия, която е свързана с честото разположение на дървените колони. Този вид конструкции предразполагат и към простота на планировъчното решение на сградата, известно още като типизация. Чрез тях се постигат големи обеми свободно пространство и гъвкавост при архитектурното планиране на вътрешните помещения. Защитата от пожар е един от основните недостатъци на конструкциите от стомана. При температура над 250 градуса елементите започват бързо да губят своята устойчивост. В резултат на това съществува риск от разрушаване на конструкцията. Защита за определен период от време се създава чрез пожароустойчива боя. Тя се нанася върху конструкцията и при случай на пожар набъбва. С употребата на бои обаче значително се оскъпява строежа, а освен това употребата е крайно ограничена. Това е така поради наличието на по-ефективни и евтини решения.

eXTReMe Tracker