Дограма Рехау


Дограма Рехау има основен принос в осъществяването на атрактивни интериорни решения във всички домове и офиси. Също така световно известният производител на дограма играе ключова роля за преодоляването на редица предизвикателства от икономечески и екологичен характер. Компетентността в съчетание с непрекъснатите иновации в наши дни превръщат този производител на дограма във водещ доставчик на базирани на полимери системни решения и услуги. Те се простират не само в сферата на строителството и ремонтните дейности, но също така и в индустрията и аутомотива. В резултат на високия процент ефективност в разработката на нови продукти и децентрализираната търговска и сервизна мрежа, в наши дни Рехау принадлежи към най-добрите доставчици на пазара. Също така предвид съвременните високи изисквания за комфорт и естетичност в сградите трябва да се избира качествена и надеждна дограма. Тази на Рехау е именно такава, поради което е предпочитана от хората по целия свят. Това е напълно оправдано, защото дълготрайния уют в дома и офиса е основен и водещ приоритет. Поръчай онлайн сега!

От самото основаване на фирмата нейните основни цели е разкриването на нови области за приложение. Това става посредством самостоятелни рецептури за пластмаси. Основната цел на фирмата е заменянето на обикновените материали с по-здрави полимери и чрез креативните системни решения да предложи подобрени стойности в полза на своите многобройни клиенти. Близо 1 700 служители работят в над 170 представителства на дограма Рехау и всички те се стремят да помагат максимално на многобройните клиенти. Те са ситуирани в 54 страни и допринасят за успеха и растежа на предприятието. Рехау е една от компаниите, които изграждат мрежата си на цели пет континента. Целта на това начинание е максималното доближаване като партньор на многобройните клиенти. И бъдещите планове на Рехау са свързани с независимостта и ориентирането на дългосрочни проекти, вместо на преден план да излиза кратковременната печалба. В наши дни компанията развива своето мислене към проблеми от глобален мащаб, какъвто е например енергийната ефективност. Управлението на водите и възобновяемите източници на енергия също са сред проблемите, по които фирмата постоянно работи и се усъвършенства. При желание за качествена и надеждна дограма, произвежданата от Рехау е възможно най-доброто и оптимално решение, което дава отлични резултати.

В резултат на постоянното въвеждане на иновативни похвати и високата надеждност дограма Рехау създава дългосрочни предимства по отношение на останалите конкуренти. Комбинирането на специфични познания в три стратегически области на бизнеса също оказват положително влияние за успеха и утвърждаването на фирмата като производител на дограма в световен мащаб. Строителството, аутомотив и индустрията са тези три направления. Добре обмислените предложения услуги постоянно и сигурно затвърждава водещите позиции на фирмата в света на експертните услуги и съвети. В наши дни изискванията за стилност и естетика са много високи и са свързани пряко с поставянето на качествена дограма. Ето защо продуктите на Рехау са едно изключително решение, което веднага дава положителни резултати. Профилите на компанията могат да се видят на много прозорци по домовете и офисите, където комфортът и уютът присъстват постоянно. Благодарение на българските фирми партньори на компанията, нейните стоки са широко достъпни и на родния пазар.

eXTReMe Tracker